Elérhetőségek

Szombathelyi Civil Kerekasztal

Cím: 9700 Szombathely,
Kisfaludy Sándor u. 1
Telefon:
+36-20/2865806
E-mail:
szhelyi.civil.kerekasztal@gmail.com


SZCK Tanoda


Kedvezményezett neve:
Szombathelyi Civil Kerekasztal

Projekt címe:
SZCK Tanoda

Projekt azonosítószám:
EFOP-3.3.1-15-2015-00115


Támogatás összege: 29 999 995 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Támogatás forrása: Európai Stukturális és Beruházási Alap
A Projekt megvalósítási idõszakának kezdõ idõpontja: 2017.01.02
A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019.01.02.

 

Projektről:

Szervezetünk feladata a civil szervezetek összefogása, projektek, szabadidős tevékenységek és egészséges életmóddal kapcsolatos programok megvalósítása. Közhasznú tevékenységeink közt található a hátrányos helyzetű rétegek képzése és foglalkoztatása. Szervezetünk emiatt kellő tapasztalattal rendelkezik mind a projektmegvalósítás, mind a hátrányos helyzetű személyek számára rendezett programok megvalósításában.

Annak érdekében, hogy a projekt eredményesen tudjon megvalósulni, megfelelő számú, végzettségű és tapasztalatú szakembert vonunk be. Projektünk szakmai tartalmának tervezésekor azt vettük figyelembe, hogy olyan módszereket és programokat állítsunk össze, melyek segítségével a hátrányos helyzetű tanulóknál el tudjuk érni, hogy szívesen tanuljanak és járjanak iskolába, ezáltal csökkenteni tudjuk a végzettség nélküli iskolaelhagyás számát és lehetőség szerint növelni tudjuk a motivációjukat a továbbtanulás kapcsán. Fontosnak tartottuk, hogy a programba bevont tanulókat ne az iskolai életből vonjuk ki, hanem olyan iskolaidőn kívül elfoglaltságot biztosítsunk nekik, mellyel hozzá tudunk járulni iskolai eredményességükhöz. A program tervezésekor felmértük a helyi igényeket, a részvétel iránti szándékot és nyitottságot. Ezek alapján állítottuk össze az alábbi részletes szakmai tartalmat:

1.A tanulók bevonása, a programból való lemorzsolódás megakadályozása

a)Tanulók toborzása: 3 iskolával kívánunk együttműködni a projekt során, ezen intézményekből kerül ki a 30 gyermek, akiket bevonunk a projektbe. Az iskolákon keresztül vesszük fel

a kapcsolatot a gyermekekkel, személyes kapcsolattartást és tájékoztató anyagok készítését tervezzük (100 db szórólap elkészítésével számoltunk).

b)Szülőkkel való aktív kapcsolattartás: 3-4 havonta kívánunk családlátogatás tartani a bevont gyermekeknél. Ezenkívül több alkalmat kínálunk arra,

hogy a szülők is bekapcsolódjanak a tervezett rendezvényekbe.

c)Tájékoztatás nyújtása a hátrányos helyzetű tanulók számára kialakított támogatási

rendszerekről, felhívásokról: fórumok szervezését tervezzük szakemberek bevonásával.

2.Tanulástámogatás

a)Vállaljuk a Oktatási hivatallal való együttműködést a bemeneti és a kimeneti mérések lebonyolításakor.

b)Egyéni fejlesztési terveket készítünk és egyéni haladási naplót vezetünk a

bevont gyermekek fejlődéséről a pályázati felhívásban foglaltaknak megfelelően.

c)A fejlesztő tevékenységek során a gyermekek szövegértésiképességének, matematikai alapműveletek elsajátításának, valamint az IKT kompetenciák fejlesztését kívánjuk megvalósítani.

d)Szociális kompetenciák fejlesztése során szociálpedagógus bevonásával tervezünk foglalkozásokat, melyeken az alapvető készségek elsajátítására,

gyakorlására nyílik lehetőségük. Ezenkívül házi csocsó-versenyt tervezünk csinálni, ahol a gyermekek játékos és felügyelt/irányított keretek közt

gyakorolhatják többek közt az együttműködést, a kezdeményezőképességet.

e)A művészetek iránt érdeklődő gyermekeknek külön tehetséggondozás kívánunk nyújtani, instruktorok bevonásával.

f)Az önálló tanulás képességének kialakítását szociálpedagógus bevonásával tervezzük, ahol cél a hatékony és önálló tanulási szokások kialakítása IKT készségfejlesztés által. g)Mentorálás:A bevont szakmai stáb feladata, hogy folyamatosan nyomonkövessék a bevont gyermekek fejlődését, szükség esetén beavatkozzanak,valamint az,hogy a gyermekek érdeklődésének megfelelő programokra felhívják a figyelmüket, motiválják őket és ezekkel képesek legyenek biztosítani, hogy a bevont gyermekek ne morzsálódjanak le.

3.Életpálya-építés

a)A tanulók önismeretének, pozitív jövőképének fejlesztése érdekében csoportfoglalkozásokat tervezünk szerepjátékokkal drámapedagógus, szükség szerint mentálhigiénés segítő szakember bevonásával.

b)Pályaválasztás segítése érdekében szakmákbemutatását tervezzük meghívott előadókkal. c)Közeli iskolák látogatását, valamint üzemlátogatást tervezünk több alkalommal.

d)Szerepmodellek bemutatása: művészek, sportolók, vállalkozók, hasonló társadalmi helyzetből érkező diplomások meghívását tervezzük. e)Pályaorientációs, karriertervezést segítő előadássorozatot tervezünk a helyi munkaügyi kirendeltség bevonásával.

f)Tervezünk fórumot az iskolarendszer fordulópontjairól, a továbbtanuláshoz kapcsolódó döntési lehetőségekről és annak következményeiről.

4.A szociális hátrányok kompenzálása,közösségfejlesztés érdekében több alkalommal tervezünk szabadidős programokat is. Közös főzést, kiállítás szervezését,sportnapokat és stresszkezeléssel,önismerettel kapcsolatos rendezvényeket kívánunk megvalósítani.

5.A projekt megvalósításához elengedhetetlen eszközök beszerzését tervezzük.

6. Hálózatosodás, kapacitásfejlesztés:

a.)Más tanodákkal való együttműködés során workshopokat, szakmai műhelyeket kívánunk rendezni.

b.) A projektbe bevontak részére két képzés megvalósítását is tervezzük. A fenti szakmai tevékenységeket kívül természetesen a kötelező nyilvánosság biztosítását is vállaljuk a KTK 2020 Útmutató elvárásainak megfelelően.
Vissza az előző oldalra!
Szombathelyi Civil Kerekasztal - Magyar