-

Elérhetőségek

Szombathelyi Civil Kerekasztal

Cím: 9700 Szombathely,
Kisfaludy Sándor u. 1
Telefon:
+36-20/2865806
E-mail:
szhelyi.civil.kerekasztal@gmail.com


Pályázatok

Tanoda

2017.03.29.Tanoda

Projekt száma: EFOP 3.3.1.15-215-00115
elnevezése: SZKC TANODA
Megvalósítás időtartama: 2017.január 2 -2019. január 2. Kapott támogatás 30 millió forint, 100 %-os finanszírozássa

 

A TANODA   célja olyan tevékenység-rendszer megalkotása és alkalmazása, amely hozzájárul ahhoz, hogy a hátrányos helyzetű, halmozottan hátrányos helyzetű – köztük roma - tanulók alap intézményekben sikereket érjenek el.
Az általános iskolába járó tanulók esetében az alapvető cél, hogy a tanoda segítse képességeik kibontakoztatásán keresztül iskolai előre haladásukat annak érdekében, hogy érettségit nyújtó középiskolában, vagy elhelyezkedést nyújtó szakiskolában folytathassák tanulmányaikat.
A tanoda a felsorol célok elérése érdekében a gyermekek szükségleteire reagáló elsősorban tanulmányi, szociális, kulturális és lelki segítséget nyújt.
A tanoda kiemelt célja, hogy pedagógiai eszköz rendszerével  hozzájáruljon a társadalmi leszakadás megakadályozásához és a társadalmi integrációhoz.

 

A projekt eredményes megvalósításához  megfelelő végzettségű és tapasztalatú szakembert vonunk be.
Projektünk szakmai tartalmának tervezésekor   figyelembe vettük, hogy olyan módszereket és programokat állítsunk össze, melyek segítségével a hátrányos helyzetű tanulóknál el tudjuk érni, hogy szívesen tanuljanak és járjanak iskolába, ezáltal csökkenteni tudjuk a végzettség nélküli iskolaelhagyás számát és lehetőség szerint növelni tudjuk a motivációjukat a tovább tanulás kapcsán. A programba bevont tanulóknak   olyan iskolaidőn kívüli elfoglaltságot biztosítunk , mellyel hozzá tudunk járulni iskolai eredményességükhöz.  

1.A tanulók bevonása, a programból való lemorzsolódás megakadályozása

    a)    Tanulók toborzását az  Aranyhíd és  a  Dési Huber István Általános  Iskolával   együttműködve valósítjuk meg. Ezen intézményekből kerül ki az a  30 gyermek, akiket bevonunk a projektbe. Az iskolákon keresztül vesszük fel a kapcsolatot a gyermekekkel  és szüleikkel.

    a)    Szülőkkel való aktív kapcsolattartás érdekében 3-4 havonta kívánunk családlátogatást tartani a programba bevont gyermekeknél. Ezenkívül több alkalmat kínálunk arra, hogy a szülők is bekapcsolódjanak a tervezett rendezvényekbe.

    a)    Tájékoztatást  nyújtunk  - szakemberek segítségével - a hátrányos helyzetű tanulók számára kialakított támogatási rendszerekről.   

2.Tanulástámogatás

    a)    Bemeneti és a kimeneti méréseket bonyolítunk le.  

    a)    Egyéni fejlesztési terveket készítünk és egyéni haladási naplót vezetünk a
bevont gyermekek fejlődéséről.   

    a)    A fejlesztő tevékenységek során a gyermekek szövegértési képességének,
      matematikai alapműveletek elsajátításának,  az IKT kompetenciák fejlesztését  kívánjuk megvalósítani.

    a)    Szociális kompetenciák fejlesztése során szociálpedagógus bevonásával tervezett foglalkozásokon  az alapvető készségek elsajátítására, gyakorlására nyílik lehetőségük.

        Házi csocsó-verseny   lebonyolításával a gyermekek játékos és felügyelt, irányított keretek közt gyakorolhatják többek közt az együttműködést, a kezdeményezőképességet.

    a)    A művészetek iránt érdeklődő gyermekeknek külön tehetséggondozást  kívánunk nyújtani, instruktorok bevonásával.

f)  Az önálló tanulás képességének kialakítását szociálpedagógus bevonásával tervezzük, ahol cél a hatékony és önálló tanulási szokások kialakítása IKT készségfejlesztés által.

g)  A bevont szakmai stáb feladata, hogy folyamatosan nyomonkövessék a résztvevő gyermekek fejlődését, szükség esetén beavatkozzanak,valamint az,hogy a gyermekek érdeklődésének     megfelelő programokra felhívják a figyelmüket, motiválják őket és ezekkel képesek legyenek biztosítani, hogy a  gyermekek ne morzsálódjanak le.

3.Életpálya-építés

    a)    A tanulók önismeretének, pozitív jövőképének fejlesztése érdekében csoportfoglalkozásokon  szerepjátékok  lesznek  drámapedagógus,   mentálhigiénés segítő szakember bevonásával.

    a)    Pályaválasztás segítése érdekében  különböző szakmák  (pl. tűzoltó, mentős) bemutatását tervezzük meghívott előadókkal.

    a)    Közeli iskolák látogatását és  üzemlátogatást tervezünk.   

    a)    Szerepmodellek bemutatásához  művészeket, sportolókat  kérünk fel.

    a)    Pályaorientációs, karriertervezést segítő előadássorozat bemutatására a  munkaügyi kirendeltség segítség kérjük.

    a)    Fórumot  tartunk a továbbtanuláshoz kapcsolódó döntési lehetőségekről és annak következményeiről.

4. A szociális hátrányok kompenzálása, közösségfejlesztés érdekében több alkalommal lesz  szabadidős programok. Közös főzést, kiállítás szervezését, sportnapokat és stressz kezeléssel,önismerettel kapcsolatos rendezvényeket valósítunk meg.  

5. Hálózatosodás, kapacitásfejlesztés:

    a.)    Más tanodákkal való együttműködés során workshopokat, szakmai műhelyeket rendezünk. .

    b.)  A projektbe bevontak részére két képzésre is sor kerül.Vissza az előző oldalra!
Szombathelyi Civil Kerekasztal - Magyar